Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 46/BC-HĐND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Hoàng Văn Lưu
Tài liệu đính kèm bao-cao-tong-hop-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-sau-ky-hop-thu-8-thuoc-thanh-pho-tham-quyen-thanh-pho-.pdf
Lĩnh vực