Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 06/02/2023
Số ký hiệu văn bản 79/BC-UBND
Ngày ban hành 06/02/2023
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố ngày 06/02/2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm bc-cong-tac-phong-chong-dich-ubnd-tp-ngay-06-02-2023.pdf