Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024
Số ký hiệu văn bản 195/UBND-KT
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm vv-de-xuat-dat-hang-nhiem-vu-khcn-nam-2024.pdf
phu-luc-kem-theo-cong-van-de-xuat.doc
Lĩnh vực