Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng , hạng mục: Thu hồi đất mở rộng bãi đổ thải (Bãi số 01)
Số ký hiệu văn bản 3315/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng , hạng mục: Thu hồi đất mở rộng bãi đổ thải (Bãi số 01)
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 3315.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực