Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối vời hộ gia đình ông (bà) Đoàn Trọng Luật, Dương Thị Xanh, tổ 2, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng thuộc dự án: Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 114/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối vời hộ gia đình ông (bà) Đoàn Trọng Luật, Dương Thị Xanh, tổ 2, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng thuộc dự án: Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 114.qd-ubnd.pdf