Công văn triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu văn bản 229/UBND-VHTT
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày hiệu lực 13/02/2023
Trích yếu nội dung Công văn triển khai Thông tư số 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm cong-viec-gui-cac-don-vi-trien-khai-tt-04-btc.pdf
thong-tu-04-btc.pdf
Lĩnh vực