V/v mở lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và lớp Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2023
Số ký hiệu văn bản 233/UBND-KT
Ngày ban hành 13/02/2023
Ngày hiệu lực 13/02/2023
Trích yếu nội dung V/v mở lớp Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và lớp Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm cv-mo-lop-tap-huan-ve-kien-thuc-bvtv-phan-bon.pdf
Lĩnh vực