Công văn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh/toàn quốc của sáng kiến
Số ký hiệu văn bản 240/UBND-KT
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung Công văn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh/toàn quốc của sáng kiến
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm de-nghi-nop-ho-so-danh-gia-cong-nhan-pham-vi-anh-huong-cua-sang-kien-cap-tinh.pdf
Lĩnh vực