Quyết định Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu tái định cư đường phía Nam, khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (hạng mục: Khu tái định cư I)
Số ký hiệu văn bản 148/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu tái định cư đường phía Nam, khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (hạng mục: Khu tái định cư I)
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thế Hoàn
Tài liệu đính kèm 148.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực