Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 47/KH-UBND
Ngày ban hành 17/02/2023
Ngày hiệu lực 17/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm kh-thuc-hien-de-an-ve-cong-uoc-chong-tra-tan.pdf
Lĩnh vực