KẾ HOẠCH Xây dựng mới, mở rộng, sửa chữa nhà văn hóa tổ, xóm và trang thiết bị nhà văn hoá, thiết bị thể dục thể thao giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 85/KH-UBND
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Xây dựng mới, mở rộng, sửa chữa nhà văn hóa tổ, xóm và trang thiết bị nhà văn hoá, thiết bị thể dục thể thao giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 1.-ke-hoach-xay-dung-nha-van-hoa-xom-to-dan-pho-giai-doan-2023-2025.pdf
Lĩnh vực