V/v tuyên truyền Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố
Số ký hiệu văn bản 643/UBND-VP
Ngày ban hành 29/03/2023
Ngày hiệu lực 29/03/2023
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm cong-van-tuyen-truyen-viec-thuc-hien-nep-song-van-minh.pdf
Lĩnh vực