Công văn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đối với sáng kiến ngành giáo dục năm 2023
Số ký hiệu văn bản 772/UBND-KT
Ngày ban hành 11/04/2023
Ngày hiệu lực 11/04/2023
Trích yếu nội dung Công văn nộp hồ sơ đề nghị đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở đối với sáng kiến ngành giáo dục năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm nop-ho-so-de-nghi-danh-gia-pvah-hqad-sang-kien-nganh-giao-duc.pdf
Lĩnh vực