Thông báo trúng tuyển kỳ tiếp nhận vào làm viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 110/TB-HĐKTSH
Ngày ban hành 20/04/2023
Ngày hiệu lực 20/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo trúng tuyển kỳ tiếp nhận vào làm viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 2-thong-bao-ket-qua-trung-tuyen.pdf
2-danh-sach-kem-theo-tb-trung-tuyen.pdf
Lĩnh vực