QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 03/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Thế Hoàn
Tài liệu đính kèm quyet-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-phong-tai-chinh-ke-hoach.pdf
Lĩnh vực