Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thành phố Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 629/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/05/2023
Ngày hiệu lực 05/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học thành phố Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Thế Hoàn
Tài liệu đính kèm qd-kien-toan-hoi-dong-danh-gia-pham-vi-anh-huong-cua-sk.pdf