Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (Đinh Thị Nhung)
Số ký hiệu văn bản 09/GP-UBND
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (Đinh Thị Nhung)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm giay-phep-dieu-chinh-gp-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-ba-dinh-thi-nhung-.pdf