VV triển khai rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc các hệ thống thông tin năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1029/UBND-VHTT
Ngày ban hành 08/05/2023
Ngày hiệu lực 08/05/2023
Trích yếu nội dung VV triển khai rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc các hệ thống thông tin năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm vv-trien-khai-ra-quet-xu-ly-boc-go-ma-doc-cac-he-thong-thong-tin-nam-2023.pdf
Lĩnh vực