BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030
Số ký hiệu văn bản 338/BC-UBND
Ngày ban hành 10/05/2023
Ngày hiệu lực 10/05/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm -chuan-bao-cao-so-ket-3-nam-chuong-trinh-ntm.pdf
Lĩnh vực