Giấy phép điều chỉnh GP đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (Nông Thị Phượng)
Số ký hiệu văn bản 11/GP-UBND
Ngày ban hành 11/05/2023
Ngày hiệu lực 11/05/2023
Trích yếu nội dung Giấy phép điều chỉnh GP đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (Nông Thị Phượng)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm giay-phep-dieu-chinh-gp-du-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-karaoke-nong-thi-phuong-.pdf
Lĩnh vực