V/v rà soát nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1088/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 12/05/2023
Ngày hiệu lực 12/05/2023
Trích yếu nội dung V/v rà soát nhu cầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm cv-ra-soat-nhu-cau-dao-tao-nghe-tren-dia-ban-thanh-pho-cao-bang-2023.pdf
Lĩnh vực