Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 147/KH-UBND
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thành phố Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-bo-chi-so-danh-gia-chuyen-doi-so-thanh-pho-nam-2023.pdf
02-phu-luc-phan-cong-trien-khai-tieu-chi-bo-chi-so-chuyen-doi-so.pdf
Lĩnh vực