Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2023
Số ký hiệu văn bản 261/BC-UBND1
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính - kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Thế Hoàn
Tài liệu đính kèm bao-cao-nsnn-quy-i-2023.pdf
bieu-chi-tiet-93-94-95-quy-i.2023.pdf
Lĩnh vực