V/v chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Đông - Xuân năm 2022 - 2023 và triển khai kế hoạch xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1110 /UBND-KT
Ngày ban hành 15/05/2023
Ngày hiệu lực 15/05/2023
Trích yếu nội dung V/v chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ Đông - Xuân năm 2022 - 2023 và triển khai kế hoạch xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm vv-chi-dao-sx-vu-dx-vu-mua-va-vu-he-thu.pdf
Lĩnh vực