đăng ký Bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1113/UBND-TNMT
Ngày ban hành 16/05/2023
Ngày hiệu lực 16/05/2023
Trích yếu nội dung đăng ký Bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm cv-dang-ky-bo-sung-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2023-tran-dia-ban-thanh-pho-cao-bang-dot-2.pdf
pl-dang-ky-bo-sung-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2023-tran-dia-ban-thanh-pho-cao-bang-dot-2.pdf
Lĩnh vực