Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 31/BC-UBND1
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính - kế hoạch
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 31.bc-ubnd1.pdf
Lĩnh vực