Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia Thành phố Cao Bằng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 382/BC-UBND
Ngày ban hành 22/05/2023
Ngày hiệu lực 22/05/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia Thành phố Cao Bằng năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm bao-cao-phong-chong-tac-hai-ruou-bia-2022-ubnd-tpcb.pdf
Lĩnh vực