Công văn lấy ý kiến công khai đối với dự thảo Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng
Số ký hiệu văn bản 1241/UBND-VHTT
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Công văn lấy ý kiến công khai đối với dự thảo Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm vv-tiep-tuc-lay-y-kien-cong-khai-doi-voi-du-thao-de-an-dat-ten-duong-pho-va-ctcc-1-.pdf
1.-de-an-dat-ten-duong-pho-va-cong-trinh-cong-cong-tren-dia-ban-thanh-pho-1-.docx
2.-cac-tuyen-duong-pho-va-cong-trinh-cong-cong-tren-dia-ban-thanh-pho-pl1-2-3-1-.xlsx
9.5.23-sua-danh-muc-ngan-hang-ten-duong-pho.-1-.docx
Lĩnh vực