Quyết định Về việc đính chính nội dung Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Cao Bằng phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB thực hiện dự án: Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng đối với hộ gia đình ông (bà): Hoàng Văn Nguyện (đã chết), Hoàng Thị Chướng (người được thừa kế)
Số ký hiệu văn bản 784/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/05/2023
Ngày hiệu lực 29/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc đính chính nội dung Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND thành phố Cao Bằng phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB thực hiện dự án: Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Cao Bằng đối với hộ gia đình ông (bà): Hoàng Văn Nguyện (đã chết), Hoàng Thị Chướng (người được thừa kế)
Hình thức văn bản Thông tin tiếp cận đất đai
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 784.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực