Báo cáo đánh giá cơ chế quản lý và mô hình tổ chức đối với Trung tâm y tế cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 416/BC-UBND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá cơ chế quản lý và mô hình tổ chức đối với Trung tâm y tế cấp huyện
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thế Hoàn
Tài liệu đính kèm bc-danh-gia-co-che-quan-ly-va-mo-hinh-to-chuc-ttyt-cap-huyen-1-.pdf
Lĩnh vực