Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 419/BC-UBND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thế Hoàn
Tài liệu đính kèm bao-cao-ket-qua-cong-tac-thong-tin-doi-ngoai-6-thang-dau-nam-2023.pdf
Lĩnh vực