báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 117/BC-HĐND
Ngày ban hành 02/06/2023
Ngày hiệu lực 02/06/2023
Trích yếu nội dung báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực HĐND Thành Phố
Người ký duyệt Hoàng Văn Lưu
Tài liệu đính kèm bao-cao-tong-hop-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-truoc-ky-hop-thu-10-hdnd-thanh-pho.pdf
Lĩnh vực