VV tuyên truyền kế hoạch triển khai mô hình điểm tuyên truyền thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1350/UBND-VHTT
Ngày ban hành 06/06/2023
Ngày hiệu lực 06/06/2023
Trích yếu nội dung VV tuyên truyền kế hoạch triển khai mô hình điểm tuyên truyền thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm vv-tuyen-truyen-trien-khai-mo-hinh-diem-thuc-hien-de-an-06.pdf
Lĩnh vực