V/v tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh than trên địa bàn Thành phố
Số ký hiệu văn bản 1368/UBND-KT
Ngày ban hành 08/06/2023
Ngày hiệu lực 08/06/2023
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh than trên địa bàn Thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm 07-6-2023-vv-tiep-tuc-thuc-hien-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-than-tren-dia-ban.pdf
Lĩnh vực