BÁO CÁO Kết quả thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 6 tháng đầu năm 2023
Số ký hiệu văn bản 437/BC-UBND
Ngày ban hành 08/06/2023
Ngày hiệu lực 08/06/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả thực hiện phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cao Bằng 6 tháng đầu năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm bao-cao-cac-pttd-06-thang-dau-nam-2023-1-.pdf
Lĩnh vực