Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Mã Thị Quỳnh)
Số ký hiệu văn bản 1285/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/08/2023
Ngày hiệu lực 11/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Mã Thị Quỳnh)
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 1285.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực