Quyết định Về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 1269/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/08/2023
Ngày hiệu lực 09/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 1269.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực