Quyết định Về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của UBND thành phố Cao Bằng về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 1245/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/08/2023
Ngày hiệu lực 08/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2023 của UBND thành phố Cao Bằng về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 1245.qd-ubnd-1-.pdf
Lĩnh vực