Giấy phép điều chỉnh GP đủ điều kiện kinh doanh Karaoke (Đàm Thị Thu Thuỷ - Điều chỉnh lần 2)
Số ký hiệu văn bản 15/GP-UBND
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung Giấy phép điều chỉnh GP đủ điều kiện kinh doanh Karaoke (Đàm Thị Thu Thuỷ - Điều chỉnh lần 2)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm giay-phep-dieu-chinh-gp-du-dieu-kien-kinh-doanh-karaoke-dam-thi-thu-thuy-dieu-chinh-lan-2-.pdf
Lĩnh vực