Quyết định Về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình ông (bà) Nông Lê Khánh thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1219/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/08/2023
Ngày hiệu lực 03/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ gia đình ông (bà) Nông Lê Khánh thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng) - Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 1219.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực