Kế hoạch Tổ chức giải Bóng bàn thành phố Cao Bằng mở rộng lần thứ III năm 2023 Chào mừng kỷ niệm 524 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499-2023); 73 năm ngày giải phóng tỉnh Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2023)
Số ký hiệu văn bản 236/KHPH-LĐBB-UBND
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức giải Bóng bàn thành phố Cao Bằng mở rộng lần thứ III năm 2023 Chào mừng kỷ niệm 524 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499-2023); 73 năm ngày giải phóng tỉnh Cao Bằng (03/10/1950-03/10/2023)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm 236.khph-ldbb-ubnd.pdf
Lĩnh vực