Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2024
Số ký hiệu văn bản 77/KH-UBND
Ngày ban hành 15/03/2024
Ngày hiệu lực 15/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực UBND Thành Phố
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Kế hoạch PCMD năm 2024 trên địa bàn Tp.pdf