Về việc điều chỉnh phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 16 hộ gia đình cá nhân thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng)- Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 313/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/03/2024
Ngày hiệu lực 14/03/2024
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 16 hộ gia đình cá nhân thuộc dự án: Cải tạo nâng cấp đường giao thông Chu Trinh (thành phố Cao Bằng)- Hồng Nam (huyện Hòa An), tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 313.QĐ-UBND-_0001.pdf