Thông báo chấp thuận địa điểm tuyên truyền, quảng cáo (Trung tâm KSBT tỉnh CB)
Số ký hiệu văn bản 147/TB-UBND
Ngày ban hành 14/03/2024
Ngày hiệu lực 14/03/2024
Trích yếu nội dung Thông báo chấp thuận địa điểm tuyên truyền, quảng cáo (Trung tâm KSBT tỉnh CB)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hóa- Thông tin
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm Thông báo chấp thuận địa điểm tuyên truyền- quảng cáo (Trung tâm KSBT tỉnh CB) (3).pdf