Báo cáo kết quả công tác đầu tư, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế và hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố từ năm 2021 đến hết năm 2023
Số ký hiệu văn bản 107/BC-UBND
Ngày ban hành 14/03/2024
Ngày hiệu lực 14/03/2024
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác đầu tư, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế và hoạt động khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố từ năm 2021 đến hết năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Vũ Văn Đệ
Tài liệu đính kèm BC kết quả công tác đầu tư- quản lý- sd trang thiết bị y tế 2021-2023.pdf