Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Đoàn Tiến Hiện)
Số ký hiệu văn bản 292/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/03/2024
Ngày hiệu lực 12/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Đoàn Tiến Hiện)
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 292.QĐ-UBND_0001.pdf