Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Nguyễn Thị Thu Thủy)
Số ký hiệu văn bản 297/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/03/2024
Ngày hiệu lực 13/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Nguyễn Thị Thu Thủy)
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 297.QĐ-UBND_0001.pdf