Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 338/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/03/2024
Ngày hiệu lực 20/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Thế Hoàn
Tài liệu đính kèm 2. QĐ thành lập hội đồng BT- HT TDC để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố CB (sửa).pdf