Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Phạm Thị Nhàn)
Số ký hiệu văn bản 324/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày hiệu lực 19/03/2024
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (Phạm Thị Nhàn)
Hình thức văn bản Quyết đinh
Lĩnh vực Thông tin tiếp cận đất đai - Dành cho Công dân
Người ký duyệt Nguyễn Minh Châu
Tài liệu đính kèm 324.QĐ-UBND_0001.pdf