KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2024
Số ký hiệu văn bản 84/KH-UBND
Ngày ban hành 19/03/2024
Ngày hiệu lực 19/03/2024
Trích yếu nội dung KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Cao Bằng năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huệ Chi
Tài liệu đính kèm Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo tồn- phát triển làng nghề nông thôn.pdf